Aditro

Välkommen till Demografens webbmodul!

Här kan du ta fram befolkningsstatistik i form av tabeller och diagram. Till vänster ser du en meny. I den kan du välja vad du vill göra. Därefter får du upp en kontrollist för val av område, åldersklasser m.m.

Här ser du ett exempel på en befolkningspyramid från Demografens webbmodul: