Att välja diagram som illustration till resultattabell

På de platser i Demografens webbmodul där det primära målet är att åstadkomma en tabell med befolkningsdata, kan man i allmänhet få tabellens innehåll åskådliggjort i ett diagram. Det finns ett antal diagramtyper att välja bland. Valet gör man i en kombinationsruta som ser ut så här.

Standardvalet är att inget diagram visas.

3Tillbaka