Att välja årtal

I de tabeller och diagram som endast avser befolkningen vid ett tillfälle har man möjlighet att välja önskat redovisningsår. Det gör man i en kombinationsruta som ser ut så här:

Normalt är årtalet för de mest aktuella uppgifterna förvalt. Om man vill att tabellen/diagrammet skall avse annat år väljer man bland tillgängliga årgångar i kombinationsrutan.

3Tillbaka