Demografens webbmoduls datakällor 

Befolkningsstatistiken

Demografens webbmodul baserar sig på SCB:s befolkningsstatistik, Befpak. 

Om inget annat är angivet avser uppgifterna den 31 december respektive år.

Områdesindelning

I Demografens webbmodul kan man välja olika områden och områdesindelningar. För dem svarar Demografens webbmoduls administratör.

3Tillbaka