Att välja rader i en lista

På flera ställen i Demografens webbmodul skall man välja områden från en lista. Det görs på vanligt Windowssätt. Så här går det till:

Val av ett område

Klicka på önskat område i listan

Val av flera områden i följd

Klicka på det första området i följden och drag musmarkören över de aktuella områdena (raderna) samtidigt som du håller vänster mustangent nere. Ett alternativt sätt är att man markerar det första området och därefter markerar det sista samtidigt som man håller Shift-tangenten nere.

Val av flera områden, ej i följd

Vill man välja flera områden som inte ligger i följd markeras de ett efter ett samtidigt som Ctrl-tangenten hålls nedtryckt.

3Tillbaka