Att snabbt byta plats på variablerna i resultattabellen

Längst ner på kontrollisten finns några knappar:

  

Med dessa kan du byta plats på variablerna i tabellen. Sålunda innebär den första knappen att variablerna i spalt och huvud byter plats, dvs. att tabellen roteras 90 grader. De andra valen innebär att variablerna i spalt/huvud och undre spalt/huvud byter plats.

3Tillbaka