Tabellens uppbyggnad

En resultattabell består av följande delar:

Tabelldel Innehåll i exempeltabell nedan
Rubrik Texten "Befolkning år 2005"
Spalt Valda områden
Undre spalt Kön
Huvud Åldersklasser
Undre huvud Inget i detta exempel
Taldel Sifferuppgifterna om befolkningens storlek

 

Exempel

 

Befolkning år 2005

 

OmrådeKön0-67-1718-6465-wSumma
GöteborgMän18 11728 563152 41929 848228 947
Kvinnor17 08726 713149 32844 915238 043
Summa35 20455 276301 74774 763466 990
MölndalMän2 4624 27517 3443 48427 565
Kvinnor2 4984 11017 2224 74228 572
Summa4 9608 38534 5668 22656 137
SummaMän20 57932 838169 76333 332256 512
Kvinnor19 58530 823166 55049 657266 615
Summa40 16463 661336 31382 989523 127
3Tillbaka