Procentberäkning i tabeller

I den av Demografens webbmoduls tabeller som visar befolkningens sammansättning vid en tidpunkt, kan man välja om man vill ha tabellen i absoluta värden, i procent eller både och. Valen görs under rubriken Visa som har följande utseende.

I kombinationsrutan till vänster väljer man om och hur man vill göra procentberäkningen. Följande val finns

<Blankt> (Ej procent)
% kön
% område
% ålder

Det första valet, som är standard, innebär förstås att man inte får någon redovisning i procent. De tre andra valen innebär procentberäkning längs respektive variabel i tabellen. Man kan förstås enbart välja någon av de variabler som finns i tabellens spalt eller huvud. Vill man t.ex. jämföra åldersfördelningen i skilda områden väljer man procentberäkning längs variabeln ålder. 

Procenttalen redovisas med det antal decimaler som man angivit i kombinationsrutan till höger.

Vid val av redovisning i procent kan man välja att samtidigt visa antalet personer. Det valet styrs genom markeringsrutan.

3Tillbaka