Val av redovisningsmått i tabell för befolkningsutveckling

I den av Demografens webbmoduls tabeller som visar befolkningsutvecklingen, kan man bestämma vilka beräkningsdetaljer som skall visas. Det gör man under rubriken Visa där man markerar  om man vill ha redovisning av antalet personer respektive år, förändring mellan sista och första år, mätt i antal och/eller i procent. Valen görs i en dialog av följande utseende:

Så här kan resultatet bli om man markerar allt. Av exemplet framgår de skilda delarnas innebörd. Man kan välja en, två eller alla tre delarna.

3Tillbaka