Att välja kön i tabeller

Demografens webbmoduls tabeller kan oftast framställas med eller utan redovisning av kön. Valet gör man i allmänhet i kombinationsrutan under rubriken Kön:

Standardinställningen är "Ingen könsuppdelning". Vill man ha tabellen könsuppdelad väljer man var i tabellen man vill få könsvariabeln redovisad, i spalten, i huvudet, i undre spalten eller i undre huvudet. De två senare valen kan man bara välja om spalt respektive huvud är upptagna av område eller ålder (se tabellens delar). 

I kombinationsrutans alternativ finns också valen "Urval män" och "Urval kvinnor". Gör man något av dessa val kommer resultattabellen endast att omfatta män respektive kvinnor och könsvariabeln kommer då förstås inte att särredovisas varken i spalt eller huvud, ty då omfattar ju tabellen endast ett av könen.

3Tillbaka