Att välja område/n i diagram

I Demografens webbmoduls speciella diagramfunktioner skall man ange vilka områden  vars befolkning skall redovisas i diagrammet. Områdesvalet gör man under rubriken Område:

I kombinationsrutan väljer man vilken områdesindelning man vill arbeta med. Då man valt områdesindelning visas alla de områden som ingår i den valda områdesindelningen i den följande områdeslistan. Hur många och vilka områdesindelningar som finns att välja bland avgör den som är redaktör för Demografens webbmodul.

I exemplet ovan har vi valt områdesindelningen Län och då listas alla län i områdeslistan.

Från områdeslistan väljer man område(n) för redovisning.

Sättet att välja områden från listan görs på vanligt Windowsmanér.

3Tillbaka