Diagram: Utveckling i valfri åldersklass 

Denna diagramtyp visar i ett linjediagram åldersfördelningen i ett eller flera område för en vald åldersklass. 

Arbetssätt

När man från Demografens webbmoduls meny valt denna diagramtyp ritas med automatik ett linjediagram för markerat område. I kombinationsrutan med texten "Nästa kurva" står talet ett. Det betyder att vid nästa val av område kommer denna första kurva att ersättas med en kurva för valt område. 

Så snart den första kurvan är ritad gör sig systemet berett att rita kurva nummer  två. Det framgår av att rutan för "Nästa kurva" nu automatiskt antagit värdet två. Så snart man väljer ett nytt område, ritas en ny kurva för det valda området. På detta vis fortsätter det och diagrammet utökas med fler kurvor.

Om du vill rita om en redan ritad kurva, anger du den kurvans ordningsnummer i rutan "Nästa kurva". Därefter väljer du område.

Val av år

Se: Val av år

Val av område

Område väljs genom att successivt klicka på önskade områden i områdeslistan.

Se: Val av områden

Val av åldersklass

I kontrollisten finns under rubriken Ålder två kombinationsrutor. I dem anger man den önskade åldersklassens lägsta respektive högsta värde.

Utformning

Under kontrollistens rubrik "Utformning" finns en ruta med ledtexten "Nästa kurva". I den anger man ordningsnumret för nästa kurva som skall ritas. Systemet ändrar med automatik innehållet i denna ruta så snart man valt ett område, men man kan alltid själv ändra innehållet om man skulle vilja rita om en kurva.  

Här finner man också två s.k. radioknappar med vilka man kan ange om diagrammet skall redovisa antalet personer i absoluta tal eller i relativa tal uttryckta som index med utgångspunkt i startåret som ges index 100.

Genom att välja stympad Y-axel kan man få förändringarna att framgå tydligare.

Rensa

Om du vill radera alla diagram klickar du på kontrollistens Rensa. Då rensas alla kurvor men samtidigt ritas en ny första kurva. Den ersätts dock så snart du väljer ett nytt område, såvida du inte dessförinnan ändrat önskat ordningstal för nästa kurva. Se Utformning ovan!

Källor

3Tillbaka