Att välja område/n i tabeller

I Demografens webbmoduls tabeller skall man ange vilka områden vars befolkning skall redovisas i tabellen. Utöver själva områdesvalet skall man ange hur/var de valda områdena skall redovisas.

Så här kan det se ut:

I den första kombinationsrutan anger man var/hur valda områden skall redovisas i tabellen. Vill man ha valda områden särredovisade väljer man att redovisa dem i spalten eller i huvudet. (Se tabellens delar). Om spalten redan är upptagen för en annan variabel, kan man välja att lägga områden i den undre spalten. Motsvarande gäller för huvudet. Om det redan är upptaget, kan man välja undre huvud för område. Lägg sålunda märke till att man inte kan ha områdesvariabeln i samma tabellelement som en annan variabel. 

Vill man inte ha områdena särredovisade gör man valet: "Ingen särredovisning".  I den första kombinationsrutan finns också ett val "Samtliga områden". Vid det valet redovisar resultattabellen befolkningen i hela kommunen, landet eller vad det aktuella befolkningsregistret avser och då saknar det betydelse vilka områden som listas eller är markerade i områdeslistan. 

I den andra kombinationsrutan väljer man vilken områdesindelning man vill arbeta med. Då man valt områdesindelning visas alla de områden som ingår i den valda områdesindelningen i den följande områdeslistan. Hur många och vilka områdesindelningar som finns att välja bland avgör den som är redaktör för Demografens webbmodul.

Från områdeslistan väljer man område(n) för redovisning.

Sättet att välja områden från listan görs på vanligt Windowsmanér.

3Tillbaka